Svět počítačů

Pécéčko, neboli Personal Computer, jak zní původní název v angličtině znamená skutečně osobní počítač. A