PC

Svět počítačů

Pécéčko, neboli Personal Computer, jak zní původní název v angličtině znamená skutečně osobní počítač. A

Přilepení k monitoru

 Závislost, ať už jakákoliv, je závažná věc. Závislí jedinec si často ani neuvědomuje, že se