Přilepení k monitoru

 Závislost, ať už jakákoliv, je závažná věc. Závislí jedinec si často ani neuvědomuje, že se něco děje. Závislost na počítači je ovšem „hitem“ dnešní doby. Počítače se rozšířili a jsou téměř v každé domácnosti. Někdo je využívá k práci, někdo s jejich pomocí studuje a děti je samozřejmě velmi často využijí k hraní her a sledování různých videí. A semínko závislosti tak může velice snadno vzklíčit.
počítačový kód na obrazovce
 Není nic špatného na tom, když si dítě na hodinku zapne počítač a jde si něco zahrát. Horší je, když tam tráví celý den a jen co se vyspí, začne znovu. Takové děti občas zapomínají i na mytí, jídlo, dostatečný příjem tekutin. Nedostatek tekutin přitom může být fatální. Hráč ale často nevědomky potlačí potřeby svého těla, nebo si neustále opakuje: „Až dokončím tenhle level, dojdu se najíst!“. Věřte, že takových vět si řekne klidně deset a nikdy se mezi tím nedojde najíst.
 Smyslem života takového jedince se stane úspěch ve hře, úspěch v reálném životě se posouvá na druhou kolej. Rodiče si toho samozřejmě všimnou a většinou se rozhodnou pro radikální řešení – zakážou přístup k počítači, popřípadě odpojí WiFi a počítač jako takový zabaví. Byla jsem přítomna jednomu z těchto radikálních řešení. Dotyčný jedinec, kterému byl počítač zakázán (ještě mu ho ani nikdo neodpojil!) dostal hysterický zákaz. Během několika vteřin se neudržel na nohách, byl rudý, brečel a křičel. Rodič se vyděsil a hodně rychle od zákazu upustil. Závislý hoch dostal zmrzlinu na uklidnění a šel spokojeně hrát. I já bych se vyděsila, ale v momentě, kdy upustíte od zákazu, ztrácíte moc. Je jedno, jak moc mu to budete zakazovat potom. Ví, že to nedokončíte a krom toho dokáže být velmi vynalézavý, co se týče možností dostat se na PC. Nevěřte tomu, že šel ke kamarádovi se učit – když nemůže na počítač doma, pravděpodobně zkusí počítač kamaráda.
Herní úspěch
 Nejde však pouze o děti. Je známo několik případů dospělých jedinců, kteří zůstali v internetové kavárně a hráli hry tak dlouho bez přestávky, že jejich tělo jednoduše zkolabovalo a několik jich kvůli tomu i zemřelo. To je způsobeno oním potlačováním tělesných potřeb.
 Závislosti na počítačích propadlo už tolik lidí, že se dokonce v některých zemích začali organizovat odvykací tábory. I na těch klasických bývá často zakázána jakákoliv elektronika, ale zde je to striktně kontrolováno a lektoři se snaží závislé jedince naučit trávit čas jinak. Někteří se po skončení vrátí k počítači, ale jsou zaznamenány i úspěchy.
 U počítače zkrátka stejně jako u jiných věcí platí, že je dobré dělat všechno s mírou.