Podle čeho musíte vybírat nový notebook, aby vám správně sloužil?


ChtÄ›li byste si pořídit nový notebook tÅ™eba jako vánoÄní dárek? PÅ™i výbÄ›ru nového poÄítaÄe i notebooku hodnÄ› záleží na tom, jak jej budete užívat. 

Podle Äeho musíte vybírat nový notebook, aby vám správnÄ› sloužil? 

Dnes už je notebook, tablet Äi stolní poÄítaÄ souÄástí každé domácnosti, i když se Å™ada vÄ›cí dá vyřídit z mobilu, notebook stále potÅ™ebujeme k práci nebo uÄení. ÚplnÄ› jinou skupinou jsou pak notebooky herní, které se vybírají úplnÄ› jinak. Pro dítÄ› do Å¡koly jistÄ› vybereme jiný notebook než pro grafika Äi hráÄe her. Jenže, jak se v tom vÅ¡em vyznat, když technice příliÅ¡ nerozumíte? Základní vÄ›ci se dají pomÄ›rnÄ› lehce vysvÄ›tlit, a i když nerozumíte odborným názvům, urÄitÄ› nesáhnete vedle. 

poÄítaÄ na stole

Recenze i srovnání

Nevíte vůbec jak si poradit s výbÄ›rem vhodného notebooku? Pak nezoufejte, nÄ›kolik zásadních, ale základních rad pro vás máme. UrÄitÄ› není od vÄ›ci se zeptat, proÄíst si recenze od jiných uživatelů a použít můžete i nejrůznÄ›jší srovnání. V kamenných obchodech s elektronikou pomohou proÅ¡kolení zamÄ›stnanci a na internetu si můžete notebook vybrat i dle toho, jak je produkt popisován. Základ je vÄ›dÄ›t, na co vÅ¡echno bude váš nový notebook sloužit. 

V zásadÄ› se jedná o to, zda bude úlohou notebooku sloužit jako domácí poÄítaÄ pro běžné úkony, zda bude vaším pracovním nástrojem nebo bude sloužit pro studenty k zapisování poznámek a vyhledávání informací, psaní prací a podobnÄ›. Herní notebooky se pak prodávají právÄ› s oznaÄením herní, mají jinou výkonnost a i cenovÄ› jsou ve zcela jiné kategorii. 

žena s notebookem

Potřebujete výdrž a výkonnost? 

Výdrž baterie je velmi důležitou vÄ›cí. Pokud totiž má notebook sloužit studentovi, lze pÅ™edpokládat, že notebook bude muset dlouho vydržet na jedno nabití. PÅ™enášení na různá místa, práce na poÄítaÄi i mimo domov, v uÄebnách nebo na cestách. VÅ¡echno je možné, ale pak by mÄ›l váš nový notebook opravdu vydržet i nÄ›kolik hodin. A to každý neumí, takže je tÅ™eba zkoumat i tento parametr. Pro běžnou práci na poÄítaÄi se nemusíte pak příliÅ¡ trápit samotnou výkonností. 

UrÄitÄ› je stěžejní i cena. Ta nemusí být příliÅ¡ vysoká, i když budete oÄekávat lepší výkon. 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup