Lze změřit vlhkost ve zdivu?

Vyskytuje-li se váš objekt (ať už garáž, dům či byt) v místech, kde se často vlivem povětrnostních podmínek udržuje vlhkost, určitě víte, že pro ti ní musí být zdivo dostatečně chráněno. Nemusí se jednat zrovna o vlhkost, která přichází z dlouhotrvajících dešťů či tání sněhu, mnohdy se jedná o vzlínající vlhkost, která pomalu ale jistě narušuje struktury vašeho zdiva kousek po kousku.
Výsledkem je pak stav, na kterém je vidět, jak zdivo postupně mění barvu, vytváří se na něm mapy, zdivo puchří a případně se objevují i zapáchající plísně.

injektáž zdiva

Jak prostupu vlhkosti předejít

Jako v mnoha případech, i zde platí, že štěstí přeje připraveným. Jinými slovy to v naší situaci znamená, že je zdivo připraveno okolní vlhkosti odolávat. Konkrétně mimo jiné tak, že disponuje voděvzdornou hydroizolační vrstvou, která ji v případě, že se vlhkost objeví, nedovolí prostoupit a narušovat tak vnitřní struktury zdiva.
Takováto hydroizolační vrstva by měla být minimálně ve všech vnějších zdivech objektu. Situace je ale taková, že někdy zcela chybí, jindy je nekvalitní nebo třeba neodborně aplikovaná, takže neplní svou roli tak, jak by měla.

Měření vlhkosti zdiva

Ať už z preventivních důvodů, nebo ve chvíli, kdy již máme podezření, že s naším zdivem není vše v pořádku, můžeme přistoupit k měření vlhkosti ve zdivu. Tím zjistíme, jak je na tom zdivo z hlediska míry prostupu vlhkosti a tím pádem i možnosti/hrozby, že vlhkost bude v budoucnu způsobovat potíže.
K měření se používají různé specializované přístroje, které na základě fyzikálních vlastností dokáží odhalit míru vlhkosti ve zdivu a detekovat tak potenciální problém. Odborná firma zabývající se sanacemi zdiva má určitě ve svém portfoliu i možnost takovéhoto měření.

cihlová zeď

Naměří-li se vlhkost

Naměří-li se ve zdivu vlhkost, je obecně třeba dodat do zdiva dodatečnou hydroizolační vrstvu, která by měla roli jakési bariéry, přes kterou by okolní vlhkost neprostupovala. Účinná a často používaná metoda je injektáž zdiva. Do zdiva se při této metodě vpraví speciální injektážní hmota. Existují ale i další způsoby, jak zamezit vlhkosti, které jsou vždy poplatné konkrétní situaci. Ne vždy lze samozřejmě injektáž zdiva použít.