Co je to PR článek

Když se řekne reklama, většina z nás si představí nejspíše tu televizní. Hned poté možná také ty barevné v novinách a časopisech. Ovšem existuje ještě jeden typ tiskové reklamy, který je poněkud subtilnější a méně nápadný. Je jím PR článek.

Zkratka PR je z anglických slov Public Relations, tedy Vztahy s veřejností. U nás se však stal především označením určitého typu propagace. Nejčastěji ji najdeme v nejrůznějších časopisech, a to bez ohledu na jejich zaměření. O co se tedy vůbec jedná?
graf popularity na internetu
Jde o článek, který propaguje určitý výrobek, avšak tváří se tak, jako by byl běžným článkem daného časopisu, ať už stylem psaní či grafikou. Na první pohled se nezdá, že jde ve skutečnosti o propagaci, a ne zkrátka o další článek, který byl pro daný časopis napsán.

To však znamená to, že jej někteří lidé mohou brát vážně, neboť si neuvědomí, že se jedná o placenou propagaci, která se nijak neodlišuje od těch velkých barevných reklam, které běžně přeskakuje. To také znamená, že tito lidé budou tím, že to přečtou, více ovlivněni a je mnohem větší pravděpodobnost, že si daný produkt koupí. Zvlášť když to bude napsáno v časopise, kterému důvěřují.

Zde se nabízí otázka, zda se nejedná ve své podstatě o podvod na nic netušící občany. Částečně ano, jedná. Je sice pravdou, že tyto články musí být označeny, aby bylo jasné, že se jedná o reklamu, avšak tato označení bývají napsána malým písmem a jsou velmi snadno přehlédnutelná.

Není třeba dodávat, že jsou to především starší občané, kteří na tento trik naletí nejčastěji. Právě oni si obvykle neuvědomí, že se nejedná o nic jiného, než o klasickou reklamu, jakých vidí denně v televizi mraky, a ne o vážně míněný článek.možné rozložení šablony blogu

Typické je pro ně to, že daný výrobek sice přímo nevychvalují, jak bývá zvykem, avšak podsouvají nám jeho užitečnost a to, že je to ta nejlepší varianta, bez které se neobejdeme. Proto bychom měli dávat dobrý pozor a nevěřit všemu, co přečteme.