Jak se stala reputace hlavním hodnotícím faktorem v SEO

Abyste se dnes udrželi na vrcholu, potřebujete být neúprosní a cílevědomí, hlavně v těch případech, které se týkají neustálého zvyšování kvality obsahu na vašich stránkách a především také neustálým přizpůsobováním vaší stránky tak, aby byla co možná nejlépe použitelná pro co možná největší počet uživatelů.
 
Kdybychom se podívali do doby před deseti lety, tak někteří předpovídali, že Google by mohl používat skóre kvality pro organické hodnocení a také se předkládaly návrhy na několik způsobů, jak by mohli znásobit kvalitu webových stránek a specifických faktorů, které by pro toto hodnocení byly naprosto životně důležité. Nejnovější aktualizace jádra algoritmu od Google a také aktualizace „Medic“ během minulého roku, spolu s publikací Příruček hodnocení kvality, z velké části indikují, že reputace byznysu nebo podniku či značky je také klíčovým faktorem při tomto hodnocení. Pokud vás zajímá, jak tohle všechno vlastně funguje, čtěte dál.
 
Nejdříve byly predikovány ty možnosti, že by Google mohl aplikovat skóre kvality k organickému vyhledávání v roce 2017 a v následujících letech se zvýrazňovala hlavně potřeba například pro stránky „O nás“ na webovkách, takže se lidé mohou podrobněji seznámit s tím, kdo stojí za danou webovou stránkou, dále dobré stránky „kontaktujte nás“ jsou také potřebné, neboť dávají uživateli pocit důvěry v danou webovou stránku, dobrá užitelnost stránky a také dobrá zkušenost uživatele, stanoviska ohledně autorských práv, dobrá gramatika a skladba slov a vět, to všechno je dnes třeba, aby webová stránka byla úspěšná. Předpovídalo se také, že dostatek těchto faktorů a jejich vývoj bude také nasvědčovat tomu, jakým směrem se vlastně algoritmus vyhledávání bude v budoucnosti ubírat.
 
Nejnovější edice „příručky pro hodnocení kvality“ od Google (Quality Rating Guidelines – QRG) jsou pevným základem toho, na co se budeme zaměřovat v tomto článku, ale ostatně odkazy, hlavně co se týče faktorů kvality, můžete nalézt dnes v každé dobré publikaci či článku na internetu.
 

Příručky hodnocení kvality od Google se zdají relevantní i vzhledem k nedávným aktualizacím

 
Zdá se jasné, že faktory kvality, jako jsou například ty vyjmenované v QRG, se staly daleko více vlivnější v hodnocení výsledků vyhledávání Google.
 
Možná už si teď říkáte: „Oh, ne – právě nyní pláče na špatném hrobě ohledně příručky hodnocení kvality,“ neboť ostatní už napsali více než dost článků na toto téma, a také možná proto, že většina z nich byla publikována již minulý červenec (stejně tak jako byly publikovány některé vydání, které ještě být neměly být publikovány) a Google také několikrát sdělil svůj postoj, že skóre hodnocených nejsou přímo užita v celkovém hodnocení ve vyhledávání. Také je třeba podotknout, že Jennifer Slegg ohlásila, že Danny Sullivan potvrdil tu skutečnost, kdy hodnocení lidí nejsou používána ve strojovém učení, které využívá algoritmus. Odpovídal na Twitteru: „Tímto způsobem je nevyužíváme“. Také podotkl, že data hodnotících jsou používána stejně, jako když restaurace používají kartičky zpětné vazby, aby věděli, že jejich recepty jsou naprosto v pořádku:

(Důležité: Hodnotící vyhledávání nemají vůbec žádnou kontrolu nad tím, jak se stránka jako celek hodnotí ve vyhledávání. Data hodnotících nejsou používána v našich algoritmech. Spíše než to, používáme je jako restaurace, které mohou získat feedback z kartiček od zákazníků. Tato zpětná vazba nám pomáhá s tím, abychom věděli, jestli naše „recepty“ na vyhledávání fungují či ne…)
 
Ostatní podotkli a zvýraznili to, že některé specifické věci, které byly zmíněny v příručkách, mohou představovat jakési signály, hlavně tedy ty, které se týkají expertízy, autority na internetu a důvěry (Google je cituje jako stěžejní E-A-T). Například Marie Haynes se nechala slyšet, že cítí, jak některé elementy, zmíněné v příručkách hodnocení kvality, mohou být více ovlivňující hodnotící faktory, jako je například hodnocení BBB byznysů nebo autorova reputace. Ostatní ji kritizovali za citování BBB hodnocení a reputaci autora jako přímý hodnotící faktor, a následovně John Mueller z Google vydal stanovisko, že Google nijak nezkoumal autorovu reputaci, ani nepoužívá skóre hodnocení majitelů jako je například BBB hodnocení.
 
V ten samý čas lidé od Google začali až nezvykle často radit správcům webů, aby „se zaměřili hlavně na kvalitu“ a dokonce jim doporučili, aby si přečetli příručku hodnocení kvality pro ten nejlepší možný obsah – a to je ostatně to, co Danny Sullivan učinil, když oficiálně komentoval aktualizaci algoritmu, který se stal minulý rok v říjnu:
 
(příspěvek výše – chápeme ty, kterým se daří méně poté, co proběhla podstatná aktualizace a změna jádra našeho algoritmu, že si myslí, aby dělali něco extra navíc. Navrhujeme, abyste se zaměřili na zajištění toho, že nabízíte ten nejkvalitnější obsah, který můžete. To je totiž to, co náš algoritmus hledá a co odměňuje.
 
Příspěvek níže – Pro radu o skvělém obsahu, dobrým začátkem je bezpochyby alespoň prohlédnutí si našich příruček pro hodnocení kvality. Hodnotící jsou lidé, kteří nám dávají zpětnou vazbu ohledně toho, jestli náš algoritmus odvádí dobrou práci a má dobré výsledky, tedy jsou způsobem, jak můžeme potvrdit, že změny, které se snažíme zavést, děláme dobře…)
 
 
A Ben Gomes, viceprezident vyhledávání na Google, Asistenta a Novinek, sdělil v interview minulý rok toto:
„ Můžete se dívat na naše příručky hodnocení kvality jako na vizi, do které se snažíme napasovat náš vyhledávací algoritmus. Neřeknou vám, jak přesně algoritmus hodnotí výsledky vyhledávání, avšak určitě vám sdělí, co by algoritmus dělat měl.“
 
Takže to vyvolává jednu otázku – jak vlastně Google určuje kvalitu pomocí algoritmu, což zřejmě zahrnuje i jakýsi zdánlivě subjektivní koncepty expertízy, autority, důvěryhodnosti a reputace? Algoritmus Google musí nějakým způsobem překládat tyto koncepty do spočitatelných kritérii, které mohou být změřeny a srovnány mezi jednotlivými stránkami – weby.
 
Myslíme si, že některé z minulých vývojů algoritmu Google pravděpodobně ukazují na tento proces, a myslíme si také, že tam byly do jisté míry nějaké izolace či spíše odpojení od toho, co vlastně lidé hledali nebo na co se ptali, jak lidé z Google odpověděli a jak vlastně lidé interpretovali tato sdělení. Valná většina z těchto „spojů“ mezi interpretací a původním významem se zdá až příliš zúžená, zaměřuje se na relativně naivní, teoretické faktory. Faktory, které lidé z Google přímo zamítli, v některých případech.
 
Pokud tedy Google dává pokyny lidským hodnotícím, aby zhodnotili stránku podle E-A-T, avšak tyto výsledné hodnocení nijak nezahrnuje do jejich hodnocení výsledků, co vlastně algoritmus pro hodnocení používá? Jednoduše se snažíme říci, že algoritmus, používající sbírku uzavřené skupiny věcí jako je BBB hodnocení, recenze uživatelů, analýzu důvěry v odkazy, se zdá být až příliš limitován. Stejně tak, tvrzení, že Google přišel s hodnocením kvality na základě pouhé analýzy důvěry v odkaz a analýzy žádosti na vyhledávání, se zdá být také velmi omezeno – Google očividně bere v potaz při svém hodnocení daleko více faktorů, které jdou dál než analýza požadavku či odkazu, byť jsou i tyto součástí tohoto mixu.
 

Patent na kvalitní webovky od Google

Jeden z patentů na kvalitní webové stránky od Google vypadá jako to, co vlastně používají pro své hodnocení (takový nástřel toho, jak hodnotí stránky) nebo něco podobného, a že to spoléhá na strojové učení. Bylo to zmíněno v jejich „Website Quality Signal GEneration“ a bylo také poznamenáno Billem Slawski v jedné krátké synopsi a komentáři v roce 2013, když byl tento patent uveden „ v život“. Popisuje to způsob, jakým by lidé mohli být využiti pro hodnocení kvality webových stránek, a poté by analýza algoritmu mohla spojit tyto recenze se signály webové stránky – pravděpodobně automaticky identifikující vztahy mezi kvantifikovanými signály a lidskými hodnotami hodnocení – a tedy by algoritmus mohl generovat modely z těchto charakteristických signálů.  Tyto signálové modely by následně mohly být použity k porovnání s ostatními nehodnocenými stránkami, aby se na ně mohlo aplikovat skóre kvality. Slova použitá jsou docela fascinující:
 
„Hodnotící (dále jen lidé) se připojí na internet, aby zhlédli webové stránky a hodnotili kvalitu každé z těchto stránek. Hodnotící mohou následně nahrát své hodnocení kvality webových stránek na server analýzy kvality skrze zařízení na nahrávání hodnocení. Server pro analýzu kvality přijme tyto hodnocení kvality webových stránek ze zařízení a uskladní tyto hodnocení v jeho „signálovém“ uložišti. Hodnocení kvality webových stránek jsou následně spojeny s nějakým uniformovaným lokátorem zdrojů a dalšími signály webové stránky, které by korespondovaly s hodnocenými stránkami. Server analýzy kvality identifikuje vztah mezi hodnoceními kvality webových stránek a mezi signály webových stránek a vytvoří tak model, který bude představovat vztahy, jak jsou popsány níže.
 
„Dále, server analýzy kvality prohledá uložiště signálů pro nehodnocené webové stránky (tedy stránky, kterým chybí signál, napovídající nějaké hodnocení kvality). Server analýzy kvality následně určí, jestli nehodnocené stránky mají signály webových stránek, které by se vztahovaly k hodnocení kvality a aplikuje model k těmto nehodnoceným stránkám. Aplikace modelu vyústí v kalkulované hodnocení kvality. Server analýzy kvality následně přidělí kalkulované hodnocení kvality k příslušné webové stránce. Kalkulované hodnocení kvality je dalším signálem webových stránek, který je uložen v signálovém „uložišti“ pro použití pro další aplikace.“
 
….
 
„ Internetový vyhledávač nyní může použít tyto signály webových stránek, uložené v signálovém uložišti, k filtrování či uspořádání výsledků vyhledávání na základě uložených hodnocení kvality webové stránky. Například, práh může být použit k filtrování webových stránek, které mají uložené hodnocení kvality menší než daný práh. K tomu všemu, webové stránky vrácené vyhledávacím zařízením mohou být uspořádány podle jejich uloženého hodnocení kvality, jako je například případ, kdy webové stránky mající vyšší uložené hodnocení kvality jsou vyjmenovány výše před stránkami s menším uloženým hodnocením kvality.“
 
Tento patent také poskytuje některé příklady různých věcí, které by mohly být použity jako faktory kvality:
 
„faktory kvality mohou být použity, například správnost gramatiky a uspořádání textu na webových stránkách, jestli je na stránce prezentován nějaký obscénní nebo nevhodný materiál, jestli má webová stránka nějaké prázdné nebo neúplné stránky, stejně tak ostatní faktory, které by mohly ovlivnit kvalitu webové stránky.“
 
Určitě si všimnete, že tyto jsou přesně ty faktory zmíněné také v QRG. Avšak to není žádný důvod k tomu, proč je tento patent tak přesvědčivý – je to proto, protože poskytuje velmi logický rámec, ve kterém je možné vyvinout metody pro určování kvality webových stránek, pro generování skóre kvality, které mohou být následně použity v určování hodnocení. Tyto metody zahrnuté indikují to, že relativně malý vzorek testů stránek by mohl být použit k vytvoření modelů, které by mohly fungovat napříč všemi stránkami podobného či stejného typu.
 
Představte si, že byste identifikovali typ stránky, pro který byste chtěli vytvořit nějaké to skóre kvality – jako je například informační článek ohledně téma jako je zdraví. (Tohle je „Vaše peníze nebo váš život“ typ stránek, nebo také „YMYL“ stránka, jak je vysvětleno v QRG). Google by mohl vzít signály, které zmínil v minulosti a které mohou změřit, což zahrnuje počet obsahu, rozložení stránek, počet reklam a umístění reklam na stránce (jsou nad sebou nebo jsou nějak překlopeny nebo jsou napříč celou stránkou – jsou spíše otravné nebo zasahují nějak výrazně do hlavního obsahu stránky), recenze o stránce, recenze a odkazy ohledně tvůrce obsahu, pokud je odlišný od stránky, odkazy, které vedou pryč ze stránky (možná indikující identitu tvůrce obsahu a/nebo citující nějaké info reference), odkazy na webovou síť a stránku (PageRank), poměr prokliknutí se na stránce od primárního vyhledávání klíčových slov, korespondence s viditelným čelem / titulem stránky na samém vrchu stránky s obsahem stránky a vyhledávaným titulem příspěvku a také meta popisy, a také faktory, které indikují, že je na samém vrcholu.
 
Skrze testování několika podobných typů stránek by mohl Google vyvinout model – nebo vzorec – kombinace signálů kvality a také by mohl vyvinout hodnotu skóre, která by s ním byla spojena. Esenciálně, když by měla stránka s tématem zdraví určitý počet signálů kritérii jako je PAgeRank, plus rozložení obsahu a kvantitu podobného typu, plus určitý inlink PageRank, plus CTR, plus recenze uživatelů – Google by poté mohl aplikovat vypočtené skóre kvality na stránku, aniž by potřeboval nějakého člověka, který by to kontroloval. Je velmi pravděpodobné, že Google již něco podobného, jako jsou tyto modely, vyvinul pro celou řádu rozličných typů stránek.

Skóre kvality ovlivňují hodnocení ve výsledcích vyhledávání

 
Důvod, proč si tohle vlastně myslet, je ten, že Google by mohl inkorporovat strojové učení v tomto pořadí, aby mohl přijít s nějakými vztahy hodnocení kvality v datech, které by nebyly pouze nějaké jednoduché spínače, které by museli manuálně nastavit s rozdílným závažím. Namísto nemotorného nastavování vah pro každý specifický signál (jako například to, když by se řeklo, že článek s tématem zdraví jisté úrovně hodnocené kvality by měl mít minimum PageRank X a poté minimální počet odkazů atd.), se strojovým učením by tento systém mohl identifikovat daleko komplexnější vztahy (jako například přidělit určité skóre kvality, pokud PageRank je od N do NN, CTR je od X do XX, spojené se specifickým typem rozložení stránky).
 
Tento patent popisuje tuto možnost:
„V některých implementacích by tento model mohl být odvozen ze signálů webové stránky a z hodnocení kvality webové stránky za použití subsystému strojového učení, které by implementovalo podpůrnou regresi vektorů.“
 
Esenciálně jde o to, že toto produkuje jakési třídění strojového učení. Tento model by mohl být použit k identifikaci všech stránek stejné „třídy“ nebo typu, mohl by spočítat skóre kvality a následně mohl aplikovat stejné nebo podobné hodnocení k ostatním členům stejné třídy webových stránek.
 
Ať už Google zadává data přímo z webových stránek a hodnocení od jejich hodnotitelů kvality do systému strojového učení nebo ne, moc na tom nezáleží – mohli by stále používat počet modelů typů strýnek a poté je srovnat s tím, jak vlastně hodnotitelé kvality hodnotí tyto stránky a následně by mohli manuálně upravit váhy. Avšak s tak masivní palebnou silou, kterou má Google k dispozici, si dovolujeme myslet, že tohle by nedávalo žádný smysl. Skutečně, i někteří ostatní SEO analytici také koketují s myšlenkou, že Google inkorporuje strojové učení do jejich hodnocení obsahu (jako například Eric Enge a Mark Traphagan), a ne jenom do interpretace žádostí na vyhledávání, což Google veřejně potvrdil.
 
To by opravdu vysvětlovalo některé matoucí prvky, které vycházejí od  stanovisek Google, když se jich někdo zeptá, co by měl dělat proto, aby si napravil nějaké snížení hodnocení, které vyvstaly ze změn jádra algoritmu vyhledávání. Podpůrné vektorové stroje, nebo neurální sítě, budou přicházet se skóre velice celistvým, takže ukázat na jakýkoliv jeden signál nebo dokonce na celou skupinu signálů za účelem ovlivnění výsledků by pravděpodobně nebylo tak reálné – bylo by to zavaleno v tomto komplexním interiéru modelů, což může být poměrně abstraktní.
 
Jakmile jsou spočítané modely aplikovány na hodnocení vyhledávání, Google poté vyzve jejich hodnotící, aby vyhodnotili výsledky vyhledávání znovu. Čímž opakovaně pomáhá měnit výsledky, aby byly stále lepší a lepší.
 
Různorodé možné signály, které pravděpodobně inkorporují do skóre kvality, mají také svou míru komplexity:

 • PageRank = a/nebo, některé vyvinuté signály, které mohou zahrnovat kvalitu / důvěru v odkazy
 • Sentiment hodnocení uživatelů = QRG od Google tak nějak nadhazuje, že by tady mohl být nějaký „práh“ počtu recenzí, takže pokud by byznys/ webová stránka měla relativně málo úplných recenzí, možná by mohli rozhodnout, že budou ignorovat toto měření, poněvadž by bylo až příliš nestálé/nereprezentující skutečný stav. Určitě si poznačte, že Google už před nějakou dobou učinil podrobný výzkum analýzy sentimentu a má také patent nebo dva pro jeho zpracování. A vlastně jej i také učinili pro byznysy a dokonce je zobrazil i místními seznamy v minulosti. Nyní se pohybují jako jojo ohledně toho, jestli je používají pro hodnocení nebo ne. Ale obecně zastávají tvrdí to, že budou inkorporovat sentiment, což následovalo po menším skandálu s DecorMyEyes brouhaha. Abychom to nějak přeložili, pokud Google inkorporuje reputaci, jak jinak by mohli upravit hodnocení, pokud nebudou provádět nějaké typy analýzy sentimentu? Mezi všemi těmi podivnými hodnoceními kvality, sentiment je relativně přímý a lehce analyzovatelný a lehce použitelný.
 • Sentiment zmínek = Zmiňují lidé váš produkt na sociálních sítích a v emailech mezi sebou? Jistý šum na sociálních sítích je jistou měrou popularity a také tento sentiment může být použit ke změření kvality.
 • CTR (click-through rate) = (a také s ním spojený „bounce“ rate (tedy jak dobře se pohybuje na vaší stránce) Bylo tady spoustu debat ohledně tohoto potencionálního faktoru, avšak, stejně jako samo skóre kvality, pokud je to používáno pro jejich skóre kvality reklam, tak proč ne pro organické vyhledávání taky? V roce 2012 vyplynul na povrch jistý akt, který nikdy neměl být zveřejněn (chybně jej zveřejnil Wall Street Journal), ve kterém bývalý šéf hodnocení kvality, Udi Manber, je citován, že řekl:

 
„Hodnocení jako takové je ovlivněno daty kliknutí. Pokud zjistíme, že pro nějakou určitou žádost na vyhledávání, hypoteticky, osmdesát procent lidí kliknulo na výsledek číslo dva a jenom deset procent kliknulo na výsledek číslo jedna, poté jednoduše přijdeme na to, že možná pravděpodobně výsledek dva je to, co lidé chtějí. Takže to jednoduše vyměníme.“
 
 
Některé průzkumy podpořily hypotézu, že CTR skutečně ovlivňuje hodnocení a některé zase, že ne. Pokud je to ale pouze součást skóre kvality webové stránky, tak by CTR nebylo přímým faktorem hodnocení a to by mohlo vysvětlovat jisté nesrovnalosti v závěrech jednotlivých průzkumů a výzkumů.
 

 • Procento / rušivost umístění reklam = Kolik z celkového počtu místa stránky se skládá z reklam? Google možná spočítal jistý práh, kdy je to ještě dobré a kdy už je to špatné. Také, kolik reklam je na stránce umístěno a jestli nějak moc nenabourávají hlavní obsah webové stránky. Jsou tam nějaké reklamy, které se načítají mezi stránkami nebo nějak přečuhují, které nemohou být zavřeny? Následují vás reklamy, zatímco sjíždíte po stránce? Jistá úroveň toho, jak moc rušivé jsou vlastně reklamy, by také mohla být jednoduše spočtena.
 • Webové stránky, kterým chybí identifikační informace = Webové stránky by měly ideálně mít „O nás / O ….“ a „Kontaktujte nás“ stránky. „O nás“ sekce by vysvětlovala to, kdo nebo co stojí za webovou stránkou a ještě lépe, měla by obsahovat alespoň krátký seznam vrcholových členů společnosti nebo týmu spolu s fotkami. „Kontaktujte nás“ stránky by měly obsahovat ideálně co nejvíce informací o kontaktech, jak jen to je možné, jako jsou například adresy, telefonní čísla anebo také nějaké formuláře pro kontaktování. A pravděpodobně pomáhá, když stránky členů nebo zaměstnanců či představitelů odkazují na jejich sociální sítě a LinkedIn profily a vice-versa. Není nic horšího, než návštěva stránky, u které nemůže přijít, kdo za ní vlastně stojí!
 • Kritické faktory e-komerce a finančních stránek = HTTPS je samozřejmost – avšak viděli jsme, že Google také jde mnohem dál než jen běžná kontrola, jestli máte HTTPS, neboť ne všechno šifrování a nastavení jsou ty samé – viděli jsme Google Chrome vyhazovat nějaké ty varování pro zastaralé nebo chybné SSL; stránky E-komerce a finanční info stránky také musí mít jasné obchodní podmínky, podmínky soukromí a také kontaktní informace na zákaznickou podporu. Také zahrňte nějakou pomocnou sekci nebo „Pomoc“ stránku a také podmínky reklamace, pro dobré změření, jestli je to tedy aplikovatelné. Také jsme zvýraznili použití Známek důvěry v minulosti – i když Google nepoužívá Trust badge (známky důvěry) jako faktor kvality (pravděpodobně), stále je to dobrý tah pro uklidnění on-line zákazníků a může to podpořit ne-li vylepšit zisky tím, že zvýšíte důvěru ve vaši stránku.
 • Rychlost stránky = tohle je asi něco, co nemusíme zmiňovat, protože je to samozřejmost. Ale byl to faktor v PPC skóre kvality někdy v daleké minulosti a stále je to typ měření kvality v organickém vyhledávání ještě dnes.
 • Kontrolovaná a aktualizovaná regulérně = QRG uvádí některé typy článků / informací, které podle příručky musí být kontrolovány a aktualizovány, pokud je to třeba, na nějaké pravidelné bázi. Lékařské, právní, finanční a daňové rady jsou například typy informací, které příručka zmiňuje. Pokud vaše stránka obsahuje nějaké články o těchto věcech, měli byste pravidelně kontrolovat  tyto informace a měli byste je aktualizovat co možná nejčastěji, doporučujeme také přidat viditelné „aktualizováno“ a datum na stránku článku. Stejně tak selhání aktualizovat celostránkové copyright data v zápatí je také potencionálním měřením kvality, a pokud není aktualizováno, může to zapříčinit to, že bude stránka vyhodnocena jako opuštěná nebo jako neaktualizovaná a zastaralá. Ostatní aspekty tohoto mohou zahrnovat stránky s nefungujícími pomůckami/aplikacemi, stránky s porouchanými obrázky a odkazy a také stránky, které mají témata výše zmíněná na svých stránkách, ale mají zcela jasně zastaralý či již nepravdivý obsah.
 • Stránky bez obsahu a s bezcenným obsahem = Google může vidět procento stránek, které byly procházeny jejich pavoukem a které jsou buďto identifikovány jako chybné stránky, prázdné stránky nebo dokonce stránky s neuspokojivě krátkým či tenkým obsahem. Stránky s velikým počtem chyb indikují jistý nedostatek aktualizací a hlavně špatnou správu. Dokonce i když je na stránce spousta úžasných článků, šance se zvyšuje, když například uživatel může kliknout na jinou stránku na dané webovce a může narazit na velmi neuspokojivý obsah.
 • Porno / škodlivé / nežádoucí / podvodné informace a obsah = Nejdříve jsme se nechtěli vůbec o tomto zmiňovat, ale tyto typy obsahu prudce zvyšují pravděpodobnost, že stránka bude získávat co možná nejmenší možné skóre kvality. Chcete instantní pokles ve vašem skóre kvality? Přidejte některé z těchto věcí. Co je alarmující, je to, že webová stránka je odpovědná za takové věci objevující se v obsahu reklam, které byly „staženy“ z jiných serverů, takže jeden by měl být alespoň trošku obezřetný v tom, jaké věci jsou zobrazeny na jeho stránce.

 

Metodologie kalkulace PageRank skóre by mohla být používána

 
Jeden další velmi zajímavý aspekt toho, jak vlastně skóre kvality funguje je to, že skóre kvality webové stránky by také mohlo inkorporovat skóre kvality ostatních stránek, které na ni odkazují nebo odkazují na celkovou doménu. Skóre kvality by mohlo být částečně spočteno tak, že by se zkontrolovaly nebo prozkoumaly celé grafy odkazů několikrát za sebou za účelem vypočítání těchto skóre, použitím metody, která by byla podobná té, kterou využíval originální PageRank algoritmus. To by vyprodukovalo daleko vyrovnanější váhy hodnot skóre kvality, což by pomohlo v zajištění, že obsah té nejvyšší kvality je skutečně na svém vrcholu a není sporu o tom, že ve svém stínu zanechává ten nejméně kvalitní obsah až do toho bodu, kdy uživatel při vyhledávání na tak slabý obsah prakticky nikdy nenarazí v jeho typických interakcích s vyhledáváním.

 

Pozorování na některých stránkách ovlivněno aktualizací „MEDiC“

 
Barry Schwartz publikoval některé ze stránek, které byly ovlivněny Medic aktualizací a my jsme udělali nějaký zběžný přehled některých z těchto stránek a viděli jsme, že zaostávají ve spoustě kritérii, které jsme dnes výše zmínili a zvýraznili jako potencionální faktory hodnocení kvality a které QRG specificky zmiňuje:
 

 • Prevention.com = neměl žádnou „O nás“ stránku, nekonečné sjíždění po stránce – mohl vůbec algoritmus vidět obchodní podmínky a podmínky soukromí stránky? Stránka „Kontaktujte nás“ byla na úplně jiné doméně. Reputace tvůrců článků nebyla vyloženě expertní v daném poli medicíny. Spousta velkých reklam a nejrůznější vedlejší obsah, který byl až groteskní a odvádějící pozornost.
 • Gcflearnfree.org = redirektuje, obrázky animáků na stránce zaměstnanců / členů týmu a žádný text, žádné telefonní čísla ani adresy. Kontaktní formulář se pouze objevoval po ověření, že je uživatel člověk.
 • Minted.com = Kontaktní číslo na zákaznickou podporu bylo velmi těžké nalézt a odkazovalo na subdoménu.
 • Buoyhealth.com = „O nás“ stránka redirektovala na domovskou stránku. Žádné telefony, žádné adresy, personál. Také, velmi divný grafický kód loga.
 • VeryWellHealth.com = překvapivě se jedná o účastníka v HONcode a má spoustu tvůrců článků, kteří jsou doktory – takže, proč byla tato stránka „potopena“? Doslova výherce ceny. Žurnalistická integrita spolu s redakčním lékařským týmem. Možná by ta stránka potřeboval daleko více prominentní „O nás“ odkaz na samém vrcholu stránky? Žádné telefonní čísla ani adresy. Příliš mnoho reklam na stránkách se články, možná, nebo také málo relevantní otevřené reklamy na vrcholu stránky byly příliš otravné pro některé uživatele. Také, velice divný systém odkazů loga. Path-class mapa obrázků je pravděpodobně těžká pro typické interpretace odkazů strojů.
 • GoodRX.com = „O nás“ stránka tvrdí něco, co nejsou a je čtena spíše jako nějaké varování veřejné služby. Nikde se neříká, kdo jsou zač. Ale na druhou stranu stránka dělá spoustu věcí správně.
 • Spine-health.com = používá HONcode, což je dobré. Telefonní čísla a adresy nikde nejsou. „Kontaktujte nás“ stránka je na úplně jiné doméně. Odlišné jméno od odkazu v zápatí stránky.
 • NaturalFoodSeries.com = skoro nekonečně sjíždějící domovská stránka? Žádná „O nás“ stránka, žádná „Kontaktujte nás“ stránka, žádné telefonní čísla a žádné adresy a další.

 
Některé z těchto stránek se možná změnily od doby, co jsme se na ně před několika týdny dívali a některé z nich možná znovu získali zpátky jejich hodnocení. Skoro až kosmetické problémy, kterých jsme si u nich všimli, nejsou pravděpodobně všechny signály kvality, ve kterých zaostávají – jednoduše řečeno, přidáním „O nás“ stránky se nespraví celková kombinace problémů, která tam může být.
 

Smíšené zprávy ohledně signálů hodnocení

Některé z potencionálních signálů, které jsme dnes uvedli, byly v minulosti poněkud kontroverzní, a vůbec nepochybujeme, že někteří budou jistě proti některým našim tvrzením a spojováním a interpretací, které zde bylo uvedeno. Ale myslíme si, že naše vysvětlení možná bylo blízko tomu, proč je tady jistý nesoulad mezi tím, čemu někteří SEO profesionálové věří ohledně hodnotících faktorů a co lidé z Google tvrdí nebo odmítají.
 
Myslíme si, že lidé z Google někdy hráli hru sémantiky. Mohou říct, že přítomnost jednoho nebo i více kontroverzních faktorů (CTR, analýza sentimentu apod.) není přímým faktorem hodnocení – protože tyto faktory mohou ale nemusí skládat jistý komplexní vzorec hodnocení, který vyúsťuje ve skóre kvality. Například, pokud naše dohady a teze ohledně skóre kvality jsou blízko tomu, jak to celé funguje, tak poté dvě rozdílné stránky se samým tématem by mohly být velice podobně relevantní a obě by mohly mít vysoké CTR, ale skóre kvality jedné z nich by bylo podstatně vyšší díky kombinaci dalších věcí. Avšak v ostatních případech, vyšší CTR by mohlo „vyhodit“ webovou stránku skupiny stránek s vyšší kvalitou.
 
Model/vzorec stránek, které jsou kvalitní, zní skoro jako „recept na vyhledávání“, jako to nazval Danny Sullivan. Určitě jsou zde rozdílné kombinace a váhy pro jednotlivé faktory, které se využívají k určení skóre kvality rozdílných typů stránek.
 
Použití regrese podpůrných vektorů nebo nějaké neurální sítě by mohlo vytvořit výsledné skóre kvality skoro nemožné pořádně „rozpatlat“ nebo rozebrat, neboť se bude jednat o příliš komplexní a celistvé skóre. Skóre kvality je gestalt. A přesně proto Google neustále doporučuje vágně znějící změny pro ty, kteří byli negativně ovlivněni, jako „zapracujte na zlepšení celkové kvality“ nebo „zaměřte se na tvorbu toho nejlepšího možného obsahu“. Vedle technických SEO problémů, člověk bude pouze vzácně schopen učinit takové změny v jedné či dvou věcech, které by mohly ovlivnit nízko skóre kvality s těmito změnami. Stejně jako vypozoroval Glenn Gabe se stránkami, které byly ovlivněny těmito změnami, „majitelé stránek by se neměli dívat a neměli by hledat pouze jednu doutnající pistoli, neboť vždycky platí to, že je tu více než jedna.“
 
 

Jak tedy zlepšit skóre kvality vaší stránky?

Takže jak vědění toho, že skóre kvality je nyní komplexní obrazec, pomůže vám, čtenářům, ve zlepšení vašeho hodnocení?
 
Dobré zprávy jsou takové, že většina SEO praktik je stále velmi aktuální. Stačí, pokud se budete držet obecně dobré SEO „hygieny“ ve vašich technických SEO konstrukcích, budete se snažit omezit co možná nejvíce chybné stránky a stránky bez obsahu. Eliminujte nepotřebné, bezcenné stránky s pouze drobným obsahem. Vyhněte se zakázaným praktikám pro budování odkazů.
 
SEO jako takové je velmi celistvá profese – dělejte všechny věci, které jsou dobře a rozumně proveditelné v optimalizaci vaší webové stránky. Ujistěte se, že máte všechny elementy, které ujišťují zákazníky, že je vaše stránka přesně ta pravá pro ně, možná i ta nejlepší na celém webu – „O nás“ stránky, „Kontaktujte nás“ stránky, podmínky soukromí a obchodní podmínky musí být na stránce lehce dohledatelné, možnosti kontaktu zákaznické podpory musí být okamžitě viditelné a aktualizujte obsah tak, aby to bylo vhodné.
 
A pokud se tedy přeneseme přes technické SEO věci, potřebujete být tak nějak uchváceni s dobrou použitelností stránky, dobrou zkušeností uživatele, dobrou zákaznickou podporou a službami pro ně a musíte být zapálení do vytváření skvělého obsahu. Potřebujete vysoce kritické lidi, kteří dokáží vyhodnotit a zpracovat vaši stránku do nějaké recenze, které vám dají nějaký objektivně hodnotný feedback ohledně toho, co nefunguje, jak by mělo a jak to spravit. Potřebujete zapracovat na tom, abyste viděli vaši stránku tak, jak ji vidí zákazníci, kteří si prohlíží obsah na vaší stránce, a zkuste splnit všechny potřeby, které by uživatelé mohli mít. Musíte být schopni reagovat i na negativní recenze a zkuste nějak vyloudit kladné on-line recenze z vašich spokojených zákazníků / uživatelů. Pokud vaše služba neustále tvoří nějakou roztržku mezi vašimi klienty, zkuste eliminovat zdroje těchto konfliktů a zkuste zlepšit vaše praktiky služeb zákazníkům. Potřebujete produkovat dobrý obsah a hlavně musíte sehnat dobré tvůrce obsahu, když už jej budujete.
 
A úplně naposled, praktikujte management proaktivní reputace tím, že budete pracovat tak, abyste pozitivně zapojili vaši komunitu, jak on-line, tak off-line, postupně s časem. Zapojte se do sociálních sítí a vyvíjejte vaši prezenci skrze tyto kanály. Poskytujte expertní a dobré rady on-line zadarmo jako prostředek k budování nějaké reputace. Staňte se členem nějaké profesní skupiny ve vašem oboru nebo například nějaké byznys skupiny v dané komunitě. Reagujte profesionálně a nenechte se vyprovokovat on-line.
 
Tyto praktiky vám budou generovat signály pro dobré skóre kvality a za nějaký čas budete sklízet ovoce, které jste zaseli.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup